Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. SHK hanterar däremot inte frågor om skuld eller ansvar, vare sig civilrättsligt, straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt.

Nytt på SHK


Ny medarbetare på SHK

2017-05-29

Ann-Charlott Söderquist  - Administratör Den 26 juni tillträder Ann-Charlott Söderquist som administratör vid Statens Haverikommission....
Läs mer

Pressmeddelande

2017-04-18

Statens haverikommission (SHK) har beslutat att utreda bussolyckan på E 45 utanför Sveg, Härjedalens kommun, Jämtlands län, den 2 april 2017.Just nu pågår faktainsamlingen och därefter kommer arbetet ...
Läs mer

Ny medarbetare på SHK

2017-03-28

I april tillträder Andreas Steffen som IT-support/Kontorsservice vid Statens haverikommission. ...
Läs mer